සිලිකොන් හෝස් කට්ටල

  • Silicone Hose Kit

    සිලිකොන් හෝස් කට්ටලය

    සිලිකොන් ඉන්ටර්කූලර් ටර්බෝ හෝස් කිට් සිලිකොන් රේඩියේටර් හෝස් කට්ටල නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඕඊඑම් රබර් හෝස් වෙනුවට ය. මෝටර ක්‍රීඩා සහ දෛනික රිය පැදවීම සඳහා සිසිලන හෝස් කට්ටලය භාවිතා කළ හැකිය. රේඩියේටර් සො oses නළ බහු ප්ලයි ප්‍රිමියම් ශ්‍රේණියේ සිලිකොන් වලින් සාදා ඇති අතර උසස් තත්ත්වයේ පොලියෙස්ටර් සමඟ ශක්තිමත් කර ඇති අතර එමඟින් සංරචක අසමත් වීමේ අවදානම අඩු කරන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයක් සහ පීඩනයක් පූර්ණ විශ්වාසයකින් යුතුව පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. .